Har vi stadig brug for ægteskab i en tusindårs verden? To forfattere deler deres meget forskellige synspunkter