Denne Zara-arvtager havde det mest episke bryllup inklusive FOUR skift af outfit